Nieuws

25-01-2016 Advocaatkosten bij echtscheiding zijn volgens Advocaat-Generaal niet aftrekbaar

A-G Niessen is van mening dat advocaatkosten die samenhangen met onderhoudsverplichtingen niet aftrekbaar zijn. De afdeling in de Wet IB 2001 waarin het recht op aftrek van onderhoudsverplichtingen is geregeld, voorziet namelijk niet in aftrek van deze kosten. Lees meer >>

02-01-2016 Red je huwelijk van een scheiding

Het is al jaren hetzelfde liedje; in de eerste weken van een kakelvers nieuwjaar ontstaat er een echtscheidingspiek. Echtlieden zijn elkaar na de feestdagen helemaal zat en besluiten de knoop door te hakken en de scheiding wordt aangevraagd. Maar is dat nou echt wel nodig?  Lees meer >>

12-12-2015 Steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding

Steeds meer huwelijken eindigen in een echtscheiding. Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde rapport ”De sociale staat van Nederland 2015” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).  Lees meer >>

07-12-2015 Italië: Huwelijk in de vrije val

Het aantal huwelijken dat in Italië gesloten wordt daalt dramatisch. Dat schrijft de prominente demograaf Roberto Volpi in L’Osservatore Romano. “Het zag er in 2009 al slecht uit, maar het is nu, vijf jaar later, nog erger geworden”, citeert CNA de demograaf.  Lees meer >>

05-12-2015 Afzien van partneralimentatie versus bijstandsverhaal

Tijdens de echtscheidingsprocedure bestaat de mogelijkheid om af te zien van je recht op partneralimentatie. Kom je door omstandigheden echter in aanmerking voor een WWB-uitkering, dan zal deze uitkering verhaald worden op je ex-partner.  Lees meer >>

03-12-2015 Hulpverlening rond vechtscheidingen moet indringender

Rotterdam gaat een ‘apk’ inzetten bij scheidingen om te voorkomen dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Een mooi en noodzakelijk initiatief, omdat er word getwijfeld of de hulpverlening die wordt ingezet om kinderen in complexe scheidingsconflicten te ondersteunen, wel effectief genoeg is.  Lees meer >>

01-12-2015 Uit elkaar. Echtscheiding door de eeuwen heen

Een kort historisch overzicht van de mogelijkheid tot scheiden in Nederland zoals bv.: In 1971 nam de Tweede Kamer de echtscheidingswet aan. Vanaf die tijd mogen echtparen hun huwelijk laten ontbinden bij duurzame ontwrichting. Voor 1971 was echtscheiding alleen mogelijk na overspel, mishandeling of bij langdurige gevangenisstraf. Echtparen deden vaak alsof er sprake was van overspel om toch te kunnen scheiden.  Lees meer >>

03-11-2015 Amerika kampt met ‘grijze’ echtscheidingsrevolutieHoewel de Verenigde Staten op het gebied van echtscheidingen wereldwijd tot de top behoren, is het fenomeen sinds een piek op het einde van de jaren zeventig echter gevoelig afgenomen. Er is echter één categorie die niet in deze dalende trend meegaat.  Lees meer >>

09-10-2015 Eigen advocaat voor kinderen bij echtscheiding

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen – samen – in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het echtscheidingsvonnis volgen. Zij moeten immers in hoger beroep gaan voor de beroepstermijn van één maand is verstreken. Lees meer >>

02-09-2015 Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtgenoten die met onderlinge toestemming gescheiden zijn en zich achteraf verzoenen kunnen – samen – in hoger beroep gaan tegen het echtscheidingsvonnis. Een verzoening moet vrij snel op het echtscheidingsvonnis volgen. Zij moeten immers in hoger beroep gaan voor de beroepstermijn van één maand is verstreken. Lees meer >>

06-08-2015 Oeganda verbiedt terugbetalingsplicht bruidsprijs bij scheiding

Het Hooggerechtshof van Oeganda heeft besloten dat het gebruik dat een scheidende vrouw de bruidsprijs terugbetaalt aan haar echtgenoot ongrondwettig is en moet worden verboden. Lees meer >>

27-07-2015 Partneralimentatie eisen jaren na de scheiding: kan dat?

Stel je bent inmiddels al een aantal jaren gescheiden en destijds heb je geen partneralimentatie gevraagd van je ex want dit was niet nodig. Jij kon uitstekend voor jezelf zorgen en hebt er daarom vanaf gezien. Maar een jaar of wat later staan de zaken er ineens heel anders voor. Kan je dan alsnog partneralimentatie vragen? Lees meer >>

15-06-2015 Vader heeft na scheiding vaker contact met zoon

Vaders die voor een scheiding actief betrokken waren bij de opvoeding, houden vaker contact met hun kind na de breuk. Dat blijkt uit Brits onderzoek van de Nuffield Foundation. Er is daarnaast vaker contact met zoons dan met dochters. Lees meer >>

01-05-2015 Na echtscheiding is wonen bij beide ouders het beste voor kind

Het psychologisch en sociaal welzijn van kinderen die na een scheiding afwisselend bij beide ouders wonen ligt hoger dan dat van kinderen die bij één van de ouders wonen. Lees meer >>

16-04-2015 Gescheiden vrouwen hebben meer kans op een hartaanval

Gescheiden mensen – in het bijzonder vrouwen – hebben meer kans op een hartaanval dan hun leeftijdsgenoten die getrouwd blijven, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.Een analyse van 15.827 mensen toonde aan dat vrouwen het zwaarst getroffen werden, en dat het risico nauwelijks verminderde als ze hertrouwden. Lees meer >>

21-03-2015 Rijkere partner kan eigen inbreng bij aankoop woning beter goed vastleggen

Brengt u meer geld in bij de aankoop van een woning dan uw partner, leg dan alles goed vast. Anders is dit bij een echtscheiding een extra teleurstelling.Dat de financiële verhoudingen binnen een relatie niet altijd gelijk zijn, zal niemand verbazen. Door een erfenis, schenking, een hoger salaris of een succesvol eigen bedrijf kan de bank­rekening van de ene partner royaler zijn gevuld dan die van de ander. Dit kan ertoe leiden dat de rijkere partij meer geld inbrengt bij de aankoop van een huis. Lees meer >>

03-03-2015 CDA wil betere omgang grootouders met kleinkind na scheiding

Grootouders moeten bij problematische echtscheidingen van hun kinderen meer juridische mogelijkheden krijgen om contact met hun kleinkinderen te kunnen afdwingen. Dat wil het CDA, dat vanochtend hiervoor een plan presenteerde. Lees meer >>

18-02-2015 Zorg voor kind telt mee bij alimentatie

Met een nieuwe wet op de kinderalimentatie willen de regeringspartijen VVD en PvdA de betalingsregels na een echtscheiding rechtvaardiger en duidelijker maken. De verdeling van de zorg voor de kinderen wordt een belangrijke maatstaf. Daarmee vervalt het automatisme dat de meest verdienende ouder alimentatie betaalt, zelfs als die een groot deel van de zorg voor de kinderen op zich neemt. Lees meer >>

15-01-2015 Waardering dga-pensioenen bron van conflict bij echtscheiding

Echtscheidingen vormen een bron van ellende voor accountants die dga-pensioenen moeten waarderen. De regels rond ouderdoms- en partnerpensioen zijn zo complex, dat waarderingen vaak onjuist in de jaarrapportages komen te staan. Lees meer >>

30-12-2014 Kritiek RvS op echtscheiding bij een ambtenaar

De Raad van State (RvS) heeft kritiek op het wetsvoorstel van het kabinet dat scheiden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk maakt. De raad twijfelt of het de burger veel tijd- en kostenbesparing oplevert. Lees meer >>

19-12-2014 Forse toename wijzigingsverzoeken alimentatie verwacht

Voor volgend jaar wordt een aanzienlijke toename van het aantal wijzigingsverzoeken van alimentatieverplichtingen verwacht, een direct gevolg van de wijzigingen van de kindregelingen. Lees meer >>

17-12-2014 Partneralimentatie blijft wel aftrekbaar

Hoewel de aftrek van levensonderhoud voor kinderen volgend jaar verdwijnt, blijft de aftrekbaarheid van partneralimentatie bestaan. Lees meer >>

16-11-2014 Indexering alimentatie 2015

Hoe met het alimentatie indexering 2015 percentage het nieuwe alimentatie bedrag voor volgend jaar berekenen? Lees meer >>

10-10-2014 Veranderingen kindregelingen voor 2015

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Lees meer >>

18-09-2014 Italiaanse vrouwen mogen scheiden van 'moederskindje'

Italiaanse vrouwen hebben een gegronde reden om hun huwelijk te ontbinden als hun man na de bruiloft een te hechte emotionele band met zijn moeder blijft houden. Lees meer >>

05-09-2014 Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Lees meer >>

18-07-2014 Stellen met dochters scheiden eerder

Is het dat dochters scheidingen veroorzaken. Of zit het er misschien in dat mannen liever zonen hebben en daarom sterker geneigd zijn om in een huwelijk dat zonen voortbrengt, te blijven. Het ligt allemaal toch even anders. Lees meer >>

13-05-2014 Meer geld nodig voor in goede banen leiden vechtscheiding

Het parlement moet meer geld laten vrijmaken voor het in goede banen leiden van vechtscheidingen. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer van familierechter Cees van Leuven gisteren in Trouw. Lees meer >>

02-04-2014 Eerste 'duomoeders' erkennen kind vrouwelijke partner

Lesbische stellen kunnen vanaf heden allebei juridisch de ouder zijn van het kind van één van hen, zonder dat ze daar ingewikkelde en dure adoptieprocedures voor moeten doorlopen. Lees meer >>

25-03-2014 Ouderschapsonderzoek helpt bij vechtscheiding

Ex-partners met een slepende vechtscheiding die verplicht worden tot bemiddeling door een deskundige, komen vaker tot een vergelijk. Lees meer >>

29-01-2014 Kamer wil korter alimentatie na scheiding

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de duur van partner-alimentatie na een echtscheiding korter kan. Lees meer >>

01-01-2014 Indexering alimentatie 2014 vastgesteld op 0,9%

Vastgestelde bijdragen in het levensonderhoud (alimentatie) worden met ingang van 1 januari 2014 van rechtswege verhoogd met 0,9%. Lees meer >>

20-12-2013 Versoepel hypotheekregels bij echtscheiding

De Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond roepen minister Stef Blok (Wonen) op de hypotheekregels bij echtscheidingen te versoepelen. Lees meer >>

06-12-2013 Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Lees meer >>

29-11-2013 Belastingdienst zet fiscale gevolgen echtscheiding op een rij

Een echtscheiding of het uit elkaar gaan van partners kan verschillende gevolgen hebben voor zowel de inkomstenbelasting als voor toeslagen. De belangrijkste fiscale gevolgen heeft de Belastingdienst op een rijtje gezet. Lees meer >>

18-09-2013 Advocaat-mediator steeds vaker ingezet bij scheiding

Een echtscheiding waarbij ieder met een eigen advocaat aan de onderhandelingstafel verschijnt, komt steeds minder vaak voor. Maar liefst 39 procent van de echtparen die uit elkaar gaan maken tegenwoordig gebruik van een gezamenlijke bemiddelingsadvocaat. Lees meer >>

30-08-2013 36 jaar uit elkaar, maar getrouwd gebleven. Moet het stel nu delen?

Na een echtscheiding moet er verdeeld worden. Dat is de hoofdregel waarop maar één uitzondering is: als er geen gemeenschappelijk bezit is, hoef je niet te delen. Lees meer >>

09-08-2013 Dag van de Scheiding - 13 september 2013

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor vFAS was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’. Lees meer >>

05-08-2013 Meewerken in bedrijf partner: wat levert het op?

Gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners die een onderneming drijven: hoe vaak komt dat niet voor? Het is wel belangrijk om in de onderlinge afspraken zakelijk te zijn, ook al is de verhouding nog zo goed. Huwelijken en partnerschappen houden immers niet altijd stand en dan is het vaak: ieder voor zich. Lees meer >>

12-07-2013 Teeven vernieuwt stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechtzoekenden die een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgen te maken met verplichte selectie aan de poort. Straks moet iedereen die een toevoeging wil, zich eerst melden bij de eerstelijns rechtshulp. Daar beoordeelt een functionaris of rechtsbijstand noodzakelijk is. Lees meer >>

20-04-2013 Uit elkaar. Wat doe je met je huis?

De huizenmarkt zit nog steeds in het slop. Hoe ga je met een eigen huis om als je uit elkaar gaat? En kun je de scheiding eigenlijk wel afwikkelen zolang je huis nog niet is verkocht? Lees meer >>

10-04-2013 Kind van gescheiden ouders heeft helft minder kans op hoger diploma

Kinderen hebben 45 procent minder kans op een diploma hoger onderwijs, als de ouders voor de 18de verjaardag van het kind uiteengingen. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoeksproject "Scheiding in Vlaanderen".Lees meer >>

03-04-2013 Blok: Regels hypotheekrenteaftrek echtscheiding voldoende

Minister Blok geeft in antwoorden op vragen van Kamerleden Knops en Omtzigt (CDA) aan dat de huidige regelgeving voldoende hulp biedt bij de problemen die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen. Blok ziet dan ook geen reden om hier veranderingen in aan te brengen. Lees meer >>

08-12-2012 Alimentatie in 2013 met 1,7% verhoogd

Op 1 januari 2013 worden de alimentatiebedragen met 1,7% verhoogd. De verhoging vindt automatisch plaats, je hoeft niet naar de rechter om het bedrag opnieuw te laten vaststellen. Lees meer >>

10-11-2012 Kinderadvocaat bij echtscheiding?

Een scheiding is al tragisch genoeg, laat staan als er kinderen in het spel zijn. Omdat kinderen niet altijd kunnen uiten wat zij voelen of willen, wordt nu onderzocht of er bij problematische echtscheidingen speciale kinderadvocaten ingeschakeld zouden moeten worden. Lees meer >>

08-09-2012 Failliet door scheiding zo voorkom je dat

Een echtscheiding goed afwikkelen is niet makkelijk. Extra ingewikkeld wordt het als je ondernemer wordt. Hoe pak je dit aan? En hoe voorkom je dat je bedrijf ten onder gaat aan je privébesognes? Ruim een op de drie echtparen gaat uit elkaar. Dat is een pijnlijk en vaak moeizaam proces. Extra gecompliceerd wordt het als er ook een eigen bedrijf in het geding is. Op zo'n moment spelen niet alleen persoonlijke, maar ook zakelijke belangen een rol. Lees meer >>

04-07-2012 Echtscheiding oorzaak van gedwongen verkoop met verlies

Steeds meer huizen worden gedwongen met verlies verkocht. Bij 60 procent van de gevallen is een echtscheiding daarvoor de aanleiding. In de eerste helft van 2012 zijn 1.545 gevallen geregistreerd, meer dan in heel 2010. Lees meer >>

15-03-2012 Problemen hypotheekaflossing vaak door echtscheiding

Het aantal afgesloten hypotheken is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Echter, het aantal huishoudens met een achterstand van zeker drie maanden op de aflossing van de hypotheek is in het derde kwartaal van 2011 opgelopen tot 45.000. Lees meer >>

23-02-2012 Scheiden als truc om restschuld huis te ontlopen

Getrouwde of samenwonende stellen kunnen met een truc de restschuld op hun huis ontlopen. Als ze zogenaamd scheiden en beiden de hypotheek niet zelfstandig kunnen betalen, vangt de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld op.

Dat meldt NRC Handelsblad. Lees meer >>


24-01-2012 Lesbiennes scheiden vaker dan homo's

Jaarlijks stranden er echter twee keer zo veel homohuwelijken tussen vrouwen als tussen mannen.

Sinds het homohuwelijk in 2001 werd ingevoerd trouwen er elk jaar echter wel net iets meer vrouwen met elkaar dan mannen. Dit blijkt uit een analyse door weblog Sargasso en het ANP van dinsdag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees meer >>


01-12-2012 Nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van goederen van kracht. Op een drietal punten is de wet ingrijpend gewijzigd, namelijk de peildatum van verdeling van de gemeenschap van goederen, het vergoedingsrecht en de mogelijkheid het huwelijk te veranderen in een huwelijk met huwelijkse voorwaarden.


Dit betekent dat als jullie na deze datum het verzoekschrift tot echtscheiding indienen, deze regels voor jullie gelden. Hebben jullie voor 1 januari 2012 het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend, dan gaan jullie scheiden onder het oude recht.  Lees meer  >>