Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit!

Echtscheiding en woning(1)

Wij gaan scheiden, hoe zit het dan met ons huis?

Als jij en je partner scheiden, blijven jullie natuurlijk ook niet meer samen in hetzelfde huis  wonen. En dus moet één van jullie ergens anders gaan wonen. Of misschien moeten jullie allebei verhuizen en moet de woning verkocht worden. Bij de vraag of de eigen woning wordt aangehouden of verkocht wordt speelt naast het emotionele aspect de financiële haalbaarheid een grote rol. Vooral wanneer beide partners voor de kinderen de vertrouwde woonomgeving willen handhaven.

Als jullie samen eigenaar zijn van een woning zijn er drie mogelijkheden:

a. de woning wordt verkocht en de opbrengst wordt gedeeld (na aflossing van de bestaande hypotheek);

b. een van jullie beiden neemt de woning over, en koopt dus als het ware de ander uit;

c. jullie houden de woning nog een tijdje samen aan.


Meestal is de belangrijkste vraag wie het kan betalen om in het huis te blijven. Soms is daar maar één antwoord op mogelijk, soms is dat veel ingewikkelder. In dat geval is het heel belangrijk om de mogelijkheden door te rekenen met een deskundige. De kosten van een huis (onder meer: hypotheekrente) hebben ook weer invloed op de alimentatie. En de belasting (aftrek) speelt ook een belangrijke rol.


Veel gestelde vragen

Hoofdonderwerpen

Echtscheiding informatie

Verkoop van het huis als ik ga scheiden

Als jullie de woning willen of moeten verkopen, kan je naar een makelaar gaan om de verkoop te begeleiden. Het is natuurlijk wel het prettigst als je het er met je partner over eens kan worden welke makelaar(s) jullie daarvoor uitkiezen. Het is ook wel handig om eerst zelf een idee te hebben van het bedrag dat het huis ongeveer zal opbrengen, en hoe lang de verkoop ongeveer zal duren. Tegenwoordig verkopen veel mensen hun huis ook zonder hulp van een makelaar, via internet. Of met de makelaar die maar een beperkte rol speelt en daardoor goedkoper is. Je vind informatie daarover op internet.


Hoe snel je uit je huis moet hangt ervan af wat je met de koper afspreekt. Soms heeft de koper geen probleem om een paar maanden te wachten met de lege oplevering, omdat hij nog in zijn eigen huis kan blijven. Andere kopers hebben juist snel een nieuw onderkomen nodig en willen dus dat je snel uit het huis gaat. Wat je daarover aan de koper kan toezeggen heeft financiele gevolgen voor de verkoopbaarheid en de opbrengst, dus het is logisch dat jij en je partner daarover onderling overleggen en zorgen dat je op één lijn komt daarover. Dat kan onderdeel zijn van de afspraken die je met je partner maakt bij de scheidingsmediator. Vertel de makelaar precies wat je hebt afgesproken, dan kan hij dat meenemen in zijn presentatie aan de koper.


De overdracht van het huis

Die overdracht moet bij de notaris. De koper mag meestal bepalen welke dat is, omdat de kosten hiervan ook voor de koper zijn. Voor de overdracht is het nodig dat jullie de formele papieren bij de


hand hebben: de akte waaruit blijkt dat jullie nu de eigenaar zijn, en ook de hypotheekakte. Want tegelijk met de overdracht aan de koper zal jullie hypotheek moeten worden afgelost.


De rol van de notaris

De notaris zal willen weten op welke bankrekening(en) de opbrengst van het huis kan worden gestort, na aftrek van de aflossing van de hypotheek en de kosten van verkoop. Hij regelt meestal ook dat eerst de andere kosten worden afgerekend, bijvoorbeeld de rekening van de makelaar, of een na- verrekening op grond van de meterstanden. Spreek vooraf met de notaris af hoe dit in jullie geval moet worden gedaan, zodat de opbrengst zoveel mogelijk meteen terechtkomt op de rekening van degene aan wie de opbrengst toekomt.


Hypotheekschuld

Als de koopsom lager is dan jullie hypotheekschuld zal er overleg moeten zijn met de hypotheekbank over de vraag hoe jullie de restschuld gaan aflossen. Het kan ook zijn dat de bank het niet eens is met het bedrag waarvoor jullie de woning willen verkopen. De bank kan in dat geval de verkoop zelfs tegenhouden. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina over restschuld bij verkoop.


Kan ik ons huis krijgen bij scheiding?

Als jij en je partner samen eigenaar zijn van je woning, en een van beiden daar na de scheiding in blijft wonen, moet de woning aan diegene worden toebedeeld. Die koopt dus eigenlijk de helft van het huis van de ander. Als de financiele middelen daarvoor beschikbaar zijn, kan dat zonder al te grote problemen. Doorslaggevend is, dat de “koper” dan meestal ook de aansprakelijkheid voor de hele hypotheekschuld op zich neemt, terwijl voorheen de hypotheek en de lasten door beiden samen werd gedragen. Daardoor hoeft er minder door de een aan de ander betaald te worden (zie hieronder).


Waardebepaling van het huis

Het is allereerst nodig om de waarde van het huis te weten. Jullie kunnen samen kijken welke bedragen voor soortgelijke huizen in de buurt worden gevraagd. Of één of meer makelaars vragen een taxatie uit te voeren. Dan moet je het wel eens zijn over de keuze van de makelaar. Je zou ook vooraf moeten afspreken of de taxatie bindend is of niet, zodat je daar na afloop geen ruzie over krijgt als één van jullie de taxatie onverwacht hoog of laag vindt. Als je zeker wil zijn dat je de ander aan die afspraak kan houden zou je dat schriftelijk moeten vastleggen. Bij twee makelaars kan je ook afspreken het gemiddelde te nemen.

Deel 2 Echtscheiding en woning(en)Waarde in bewoonde staat of leeg opgeleverd?

Belangrijk is, welke opdracht je aan de makelaar geeft voor de taxatie van de woning. Een huis in bewoonde staat heeft nu eenmaal een lagere waarde dan een huis dat leeg wordt opgeleverd. Er is geen algemen regel te geven voor wat redelijk is. Dat wordt door veel factoren beinvloed. Overleg daarover met elkaar, en luister naar wat een onpartijdig persoon zoals een notaris of scheidingsbemiddelaar die jullie situatie kent daarover te zeggen heeft.


Voortzetting hypotheek

Bij een gezamenlijk huis is de hypotheekschuld gewoonlijk ook een gezamenlijke schuld. Die zal dan ook toebedeeld worden aan degene die het huis overneemt. Het is wenselijk dat de bank de ander ontslaat van zijn aandeel in de schuld. Zie daarover bij hypotheek.


Het huis overnemen, hoe betaal ik dat?

Het verschil tussen de waarde van het huis en de contante waarde van de hypotheekschuld moet verrekend worden, dus degene die het huis en de hypotheek overneemt moet de helft aan de ander betalen. Of misschien kan het verrekend worden bij de verdeling van de andere goederen. Als er betaald moet worden, betekent dat meestal dat er een nieuwe (hogere) hypotheek moet worden afgesproken. Als dat niet kan, zijn er misschien andere mogelijkheden. Zie daarover bij  hypotheek.


De overdracht van het huis

Als de financiering is geregeld moet de woning nog formeel juridisch worden overgedragen. Dat kan alleen bij de notaris. Voor de overdracht moeten jullie nog samen afspreken wie de kosten van de notaris draagt. Jullie kunnen ervoor kiezen deze kosten op te vatten als kosten koper, net zoals wanneer een ander jullie huis zou kopen. Jullie kunnen ook ervoor kiezen deze kosten aan te merken als scheidingskosten en die samen te delen.  Allebei de mogelijkheden zijn op zichzelf redelijk en verdedigbaar. Het hangt van jullie eigen situatie af wat het meest voor de hand ligt of wat jullie redelijk vinden. Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans?

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris.

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept.

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom.

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

# Echtscheiding en woning (deel 2)