Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit!

Echtscheiding en woning(2)

Waarde in bewoonde staat of leeg opgeleverd?

Belangrijk is, welke opdracht je aan de makelaar geeft voor de taxatie van de woning. Een huis in bewoonde staat heeft nu eenmaal een lagere waarde dan een huis dat leeg wordt opgeleverd. Er is geen algemene regel te geven voor wat redelijk is. Overleg daarover met elkaar, en luister naar wat een onpartijdig persoon, die jullie situatie kent daarover te zeggen heeft.


Voortzetting hypotheek

Bij een gezamenlijk huis is de hypotheekschuld gewoonlijk ook een gezamenlijke schuld. Die zal dan ook toebedeeld worden aan degene die het huis overneemt. Het is wenselijk dat de bank de ander ontslaat van zijn aandeel in de schuld. Zie daarover bij hypotheek.


Het huis overnemen, hoe betaal ik dat?

Het verschil tussen de waarde van het huis en de contante waarde van de hypotheekschuld moet verrekend worden, dus degene die het huis en de hypotheek overneemt moet de helft aan de ander betalen. Of misschien kan het verrekend worden bij de verdeling van de andere goederen. Als er betaald moet worden, betekent dat meestal dat er een nieuwe (hogere) hypotheek moet worden afgesproken. Als dat niet kan, zijn er misschien andere mogelijkheden.

Veel gestelde vragen

Hoofdonderwerpen

Echtscheiding informatie

De overdracht van het huis

Als de financiering is geregeld moet de woning nog formeel juridisch worden overgedragen. Dat kan alleen bij de notaris. Voor de overdracht moeten jullie nog samen afspreken wie de kosten van de notaris draagt. Jullie kunnen ervoor kiezen deze kosten op te vatten als kosten koper, net zoals wanneer een ander jullie huis zou kopen. Jullie kunnen ook ervoor kiezen deze kosten aan te merken als scheidingskosten en die samen te delen.  Allebei de mogelijkheden zijn op zichzelf redelijk en verdedigbaar. Het hangt van jullie eigen situatie af wat het meest voor de hand ligt of wat jullie redelijk vinden.


Samen eigenaar van het huis blijven na de scheiding

Er kunnen redenen zijn om na de scheiding het huis (nog) niet te verkopen en ook nog niet onderling te verdelen. Bijvoorbeeld omdat verkoop tegen een acceptabele prijs niet lukt, of omdat een van beiden er in blijft wonen (bijvoorbeeld met de kinderen), maar die onvoldoende geld heeft om het huis helemaal over te nemen. Dan blijf je dus voor korte of lange tijd samen eigenaar van het huis,. Er zullen dan afspraken gemaakt moeten worden wie de hypotheek blijft betalen, hoe het zal gaan met het onderhoud (en wie de kosten daarvan draagt), de gemeentelijke belastingen, de opstalverzekering etc. Ook is het goed af te spreken hoe lang de onverdeelde mede-eigendom zal duren, en wat er aan het eind van de afgesproken periode gebeurt. Een verhuurd of bewoond huis brengt bij verkoop veel minder op dan een leeg huis, dus afspraken over de afwikkeling van de situatie zijn erg belangrijk.
Hypotheekrenteaftek na scheiding

De fiscus accepteert de hypotheekrente als aftrekpost ook als de woning niet door de belastingplichtige zelf wordt bewoond voor een termijn van maximaal 2 jaar na het einde van het fiscaal partnerschap. Maar het betalen van de hypotheekrente voor de ander die wel in de woning woont kan door de belastingdienst worden aangemerkt als een vorm van partneralimentatie, die voor de ontvangende partij als inkomen geldt en dus belast is.

Laat je in deze situatie van tevoren dus goed informeren over de fiscale gevolgen, zodat er niet achteraf onaangename verrassingen zijn!

Hypotheekrenteaftek na scheiding

De fiscus accepteert de hypotheekrente als aftrekpost ook als de woning niet door de belastingplichtige zelf wordt bewoond voor een termijn van maximaal 2 jaar na het einde van het fiscaal partnerschap. Maar het betalen van de hypotheekrente voor de ander die wel in de woning woont kan door de belastingdienst worden aangemerkt als een vorm van partneralimentatie, die voor de ontvangende partij als inkomen geldt en dus belast is.

Laat je in deze situatie van tevoren dus goed informeren over de fiscale gevolgen, zodat er niet achteraf onaangename verrassingen zijn!


Woonrecht

Bij deze constructie is het belangrijk om te bedenken dat degene die niet meer in het huis woont, maar er nog wel mede-eigenaar van is, toch niet zomaar het huis in kan als hij of zij dat wil. Wie de woning verlaat om zelf ergens anders te gaan wonen, verliest het woonrecht, ook al ben je nog (mede-)eigenaar. Vergelijk het maar met de positie van een verhuurder: die mag ook niet zomaar zonder afspraak of zonder aan te bellen gebruik maken van zijn huissleutel en de verhuurde woning binnengaan.

Voorbeeld

Klaas en Jannie hebben samen twee kinderen van 10 en 12 jaar. Ze bewonen een koopwoning. Klaas werkt full time en verdient ongeveer 2.500,- netto per maand. Jannie werkt 16 uur per week en kan daarvan niet zelfstandig rondkomen. Als ze uit elkaar gaan besluiten ze dat het voor de kinderen het best is als Jannie met de kinderen in het huis kan blijven wonen, maar Jannie kan (nog) niet zelfstandig de hele hypotheek opbrengen. Jannie wil daarom graag eerst een opleiding gaan doen, waarmee ze gemakkelijker werk kan vinden om in haar eigen onderhoud te voorzien.

Jannie en Klaas besluiten hun huis nog niet te verkopen, zodat de woonsituatie van de kinderen voorlopig stabiel blijft. Klaas betaalt alimentatie aan Jannie, waaronder een bedrag voor (de helft van de) hypotheekrente. Deze is voor Klaas fiscaal aftrekbaar, en voor Jannie belast. Zij hebben allebei recht op de aftrekpost van de door hun betaalde hypotheekrente.

Zij spreken af na 1 jaar te zullen kiezen of Jannie dan alsnog verhuist en het huis wordt verkocht, of dat Jannie dan het huis overneemt en de (hele) hypotheek gaat betalen.


Tijdelijke beslissing wie het huis uit moet

Als de spanningen tussen jullie zo hoog oplopen dat het dringend nodig is om apart te wonen, en jullie kunnen of willen hier niet meer samen over overleggen, dan kan jij (of jouw partner) de rechter vragen te beslissen wie voorlopig het huis uitmoet, en dus ook wie er voorlopig mag blijven wonen. Dat heet een voorlopige voorziening. Daarvoor moet je wel eerst naar een advocaat.

Onderwerpen Financieel

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans?

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris.

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept.

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom.

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

# Financien en fiscaliteiten