Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vermogen en schulden

Echtscheiding en woning

Als er bij echtscheiding sprake is van een eigen woning, zal de eigen woning ook verdeeld moeten worden. Vaak rust er een hypotheekschuld op de eigen woning. Omdat een woning niet zomaar in tweeën te delen is, is de verdeling van de eigen woning vaak een ingewikkeld verhaal. De wijze waarop een eigen woning bij echtscheiding verdeeld moet worden, is afhankelijk van de mate van eigendom. Als de ene partner volledig eigenaar is van de woning (dus geen gemeenschap van goederen), dan hoeft hij niets te delen met de andere partner. Als er sprake is van gezamenlijk eigendom (zoals bij gemeenschap van goederen) dan zal er bij helft gedeeld moeten worden.


Woning verkopen bij echtscheiding

Als besloten wordt om de eigen woning te verkopen bij de echtscheiding, dan hebben beide partners recht op de helft van de opbrengst, na aftrek van de hypotheek en overige kosten bij verkoop.


Voorbeeld woning verkopen bij echtscheiding

Piet en Tinie hebben gezamenlijk een eigen woning met een hypotheekschuld van € 200.000. De woning wordt na de scheiding voor € 300.000 verkocht. Er wordt € 10.000 aan kosten gemaakt voor de verkoop van de woning. De netto opbrengst is dus € 90.000. Zowel Piet als Tinie hebben nu beiden recht op € 45.000 van de opbrengst. In dit voorbeeld is niet nader ingegaan op een eigen woningreserve, die ontstaat als gevolg van de verkoop van de woning.


Partner uitkopen

Als besloten wordt dat één van beide partners in de woning blijft wonen, zal de andere partner uitgekocht moeten worden. De partner die uitgekocht wordt ontvangt dan de helft van de waarde van de woning minus de helft van de hypotheekschuld. (Ook hier kan een eigen woningreserve gerealiseerd worden.) Als de ene partner wordt uitgekocht, zal deze ontslagen moeten worden van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.


Voorbeeld partner uitkopen

Bert en Els hebben gezamenlijk een eigen woning met een hypotheekschuld van € 300.000. De woning heeft een waarde van € 400.000. Bert en Els zijn overeengekomen dat Jan in de woning blijft wonen. Bert moet partner Els nu gaan uitkopen. Els heeft recht op 50% van de overwaarde, dus

€ 50.000. Ze zal hier alleen mee akkoord gaan als ze ook ontslagen wordt van haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met een eigen woningreserve of herleving van rente aftrek als gevolg van de uitkoop.



Eigen woning, uitkopen of verkopen?

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Huurwoning, hoofdbewoner of mede-huurder? # Vermogen