Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

Echtscheidingsadvocaat Rotterdam

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Scheidingsprocedure

Als u geen kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden (met wederzijds goedvinden). Zijn er wel minderjarige kinderen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.


Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen

Bij de advocaat of notaris stelt u samen een overeenkomst op over de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Vervolgens stuurt uw advocaat of notaris de stukken naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.


Ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen

U begint de procedure om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Als uw kinderen minderjarig zijn, moet u bij het verzoekschrift een ouderschapsplan meezenden. Dit geldt ook als de kinderen niet van u beiden zijn maar u wel samen het gezag over die kinderen heeft. Het verzoekschrift moet u samen met uw partner indienen. Alleen als een gezamenlijk verzoek niet lukt, kunt u een eenzijdig verzoek indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat dat uw partner binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift ontvangt. Dit gebeurt via een deurwaarder.


Zitting bij de rechtbank

Als u en uw partner het niet eens zijn over de inhoud van het verzoek, komt er een zitting bij de rechtbank. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig. Er komt ook een zitting als uw kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn en hun mening willen geven over de zorgregeling.


Beschikking ontbinding geregistreerd partnerschap

Na de zitting neemt de rechter de beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.


Hoger beroep en cassatie bij ontbinding geregistreerd partnerschap

Bent u het niet eens met de beschikking van de rechtbank over het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap, dan kunt u in hoger beroep gaan bij:


Het gerechtshof. Het hof bekijkt uw zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking.

De Hoge Raad der Nederlanden. Bent u het niet eens met de beschikking van het gerechtshof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast.

Als u in hoger beroep wilt bij het gerechtshof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet u dat binnen 3 maanden na de uitspraak doen. De termijn van 3 maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.


Voorlopige voorziening

De procedure kan soms langer dan een jaar duren. De rechter kan in de tussentijd een voorlopige beslissing nemen over die dingen waarover u het niet eens kunt worden. Dat heet een voorlopige voorziening. Zo'n voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de procedure. Tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening kunt u niet in hoger beroep gaan. U kunt een voorlopige voorziening via uw advocaat vragen. U kunt dit tijdens de procedure doen of voordat de procedure is gestart.

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?.

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Wat is een scheiding van tafel en bed? # Scheidingsprocedure