Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Alimentatie

Het verkrijgen van een hypotheek bij het betalen van alimentatie of bij het ontvangen van alimentatie is niet altijd eenvoudig. Bij het afsluiten van een hypotheek in combinatie met alimentatie zal de hypotheekverstrekker zeker de gehele financiële situatie van de hypotheek aanvrager beoordelen. De hypotheekverstrekker zal naast de waarde van de eigen woning en het inkomen, met name de financiële verplichtingen van de potentiële hypotheeknemer in ogenschouw nemen. Alimentatie (te betalen) wordt in dit geval o.a. gezien als één van de financiële verplichtingen en wordt daarom meegenomen in de beoordeling van de maximale hoogte van een hypotheek.


Partneralimentatie

Bij alimentatie bestaan er natuurlijk twee kanten, de ontvangende en de betalende partij. Voor de ontvangende partij is het een inkomen, terwijl het voor de andere partij een uitgave is. De betalende partij kan minder lenen als gevolg van deze alimentatieverplichting. De alimentatieverplichting is een financiële verplichting welke wordt meegenomen bij de berekening van de maximale hoogte van de hypotheek. In de praktijk wordt door de alimentatieverplichting de maximale hypotheek lager of wordt het zelfs helemaal onmogelijk om een hypotheek af te sluiten. Voor de ontvangende partij is de alimentatie een inkomen. De bank ziet dit echter vaak als een onzekere en (in de meeste gevallen) als een tijdelijke bron van inkomen, waardoor de te ontvangen alimentatie niet altijd wordt meegenomen in de berekening van het inkomen ten behoeve van de hypotheek.


Kinderalimentatie

De te ontvangen of te betalen kinderalimentatie heeft in de meeste gevallen geen invloed op de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten of op het maximum van een hypotheek. Kinderalimentatie wordt niet als inkomen gezien en speelt daarom voor de ontvangende partij nooit een rol bij het afsluiten van een hypotheek. In de praktijk wordt de betaalde kinderalimentatie slechts in enkele gevallen meegenomen als een verplichting, maar meestal zijn er dan tevens andere zaken van invloed op de financiële situatie van de aanvrager, welke in totaliteit leiden tot een negatieve invloed op het hypotheek advies.


Gevolgen voor de huidige hypotheek bij een scheiding

Na een scheiding is het vaak erg onzeker of het huidige huis kan worden aangehouden. De hypotheeklasten moeten dan ineens door een van beide partners alleen worden opgebracht en daar komt dan eventueel nog een betalingsverplichting in de vorm van alimentatie bij.

Indien niet één van beide partners in staat is om de hypotheeklasten te dragen is men gedwongen om de woning te verkopen en vervolgens de hypotheek af te lossen. Niet zelden blijft er in de praktijk dan nog een rest schuld over, waar beide partners voor aansprakelijk zijn.


Hoogte alimentatie afhankelijk van de hypotheeklasten

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie wordt bepaald door te kijken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Wanneer deze draagkracht kleiner wordt door een verhoging van de hypotheek betekent dit niet automatisch dat de alimentatie wordt verlaagd.

Mocht de alimentatieplichtige gedwongen zijn het huis te verkopen en een huurhuis te zoeken, dan ontstaat er doorgaans een grotere draagkracht, doordat de huurprijs lager is dan de hypotheeklasten welke in de praktijk niet zelden op twee inkomens was afgesloten. In dit geval betekent dit een verhoging van de alimentatie. Meer draagkracht betekent immers meer mogelijkheden om de ex-partner te steunen in het levensonderhoud.

Mocht het huurbedrag groter zijn dan de kosten voor de hypotheek, dan neemt de draagkracht juist weer af. In dit geval zal de rechter de situatie beoordelen en wanneer de alimentatieplichtige niets te verwijten valt zal het alimentatiebedrag opnieuw worden vastgesteld.

Hypotheek en alimentatie?.

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Alimentatie fiscaal? # Alimentatie