Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit!

Kinderen en ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerd. Deze wet heeft het echtscheidingsrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen.


Ouderschapsplan verplicht

Echtparen met kinderen tot 18 jaar die besluiten uit elkaar te gaan, moeten een ouderschapsplan maken voordat de echtscheidingszaak voor de rechter komt. In de volgende gevallen is een ouderschapsplan verplicht:


• bij echtscheiding

• als jullie willen scheiden van tafel en bed

• bij een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap

• voor ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag, die uit elkaar gaan

Het doel van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders in een vroeg stadium gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. Het ouderschapsplan verplicht ouders om goede afspraken te maken, voor nu en voor de toekomst.

Veel gestelde vragen

Hoofdonderwerpen

Echtscheiding informatie

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten afspraken komen te staan over jullie minderjarige kinderen. De invulling van het ouderschapsplan mogen jullie samen bepalen. Er is echter wel een aantal minimumeisen over de inhoud. Jullie moeten in ieder geval afspraken maken over:


• de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken

• de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)

• de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind

• de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind

• hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan

Ook moeten jullie samen zorgen dat formele zaken goed geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving bij de gemeente of het aanvragen van een paspoort of visum.

In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten jullie ook vermelden op welke manier jullie de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken hebben. Bekijk de checklist van het ouderschapsplan om puntsgewijs zelf een ouderschapsplan op te stellen.


Problemen ouderschapsplan

Door de invoering van het ouderschapsplan verplicht de wet jullie om afspraken te maken over de kinderen. Je zult onder andere met je ex-partner moeten bepalen wanneer de kinderen bij jou en wanneer ze bij je ex-partner zijn. Deze afspraken zijn direct toepasbaar. Je weet meteen welke gevolgen deze afspraken hebben.

Ook over situaties in de toekomst moeten jullie nu afspraken maken. Denk daarbij aan situaties als:

• slechte prestaties op school, leer-ondersteuning

• schoolkeuze

• sportkeuzes

• volmacht in kritieke situaties

• behandeling bij ziekte

• normen en waarden

• opvoeding (zakgeld, bedtijden, wat mag wel en wat mag niet)

Vergeet daarnaast niet af te spreken om periodiek het ouderschapsplan door te nemen. Jullie kind gaat nu misschien nog niet stappen op zaterdagavond, maar die situatie zal veranderen. Besluit tegen die tijd welke afspraken daarover gemaakt worden.


Zelfs als jullie een ouderschapsplan opgesteld hebben, kan het toch nog mis gaan. Omgangsbegeleiding kan dan uitkomst bieden.


Omgangsbegeleiding

Kinderen hebben het recht om bij de ouders op te groeien. Dat is vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Zijn jullie gescheiden? De kinderen hebben dan het recht op omgang met zowel papa als mama.


In het ouderschapsplan komen de afspraken te staan over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, informatie-uitwisseling, kinderalimentatie en de omgang met jullie kind. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding verplicht ouders een ouderschapsplan te maken.


Komt één van jullie de afspraken niet na en komen jij en je ex-partner er samen niet uit? Om te voorkomen dat jullie kind de dupe wordt van de situatie, kunnen jullie een beroep doen op Bureau Jeugdzorg of maatschappelijk werk voor omgangsbegeleiding.


Vrijwillige of verplichte omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding kan op vrijwillige basis plaatsvinden. Maar als de relatie tussen jou en je ex erg slecht is, kan een rechter jullie de omgangsbegeleiding opleggen. In dat geval wil de rechter voorkomen dat bijvoorbeeld het contact tussen jullie kind en de niet-verzorgende ouder stopt. Dat kan immers leiden tot sociaal-emotionele problemen bij jullie kind, wat een gezonde ontwikkeling schaadt.

Onderwerpen Kinderen en echtscheiding

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans?

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris.

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept.

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom.

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

# Kinder en Partner Alimentatie