Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Kinderen

Omgangsrecht

Omgangsrecht betekent dat jullie kind en de niet met het gezag belaste ouder recht hebben op omgang met elkaar. Jullie moeten daarom een omgangsregeling opstellen voor de niet-verzorgende ouder als jullie uit elkaar gaan. De omgangsregeling leggen jullie samen vast in het ouderschapsplan.


Recht op omgang

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook al woont het kind bij jou, hij of zij heeft het recht om je partner te zien. Daarnaast heeft de niet met het gezag belaste ouder het recht, maar ook de verplichting tot omgang met het kind. De rechter kan op verzoek een regeling over dit omgangsrecht vaststellen.


Nauwe persoonlijke betrekking

Het wettelijk recht op omgang geldt ook voor degenen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. Dan moet je denken aan:

• de biologische vader die het kind niet erkend heeft

• bloedverwanten in de tweede graad (grootouders, ooms, tantes)

• een pleegouder die het kind langer dan een jaar heeft verzorgd


Hechte band

Een rechter zal wel altijd kijken of er inderdaad sprake is van een hechte band. Een familieband alleen is niet genoeg. Een biologische vader zal moeten aantonen dat hij langere tijd in gezinsverband heeft samengewoond met de moeder van het kind. Voor opa en oma geldt dat ze een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind. Regelmatige bezoekjes en logeerpartijtjes zijn niet voldoende.


Ontzegging van het omgangsrecht

In sommige gevallen kan het beter zijn voor jullie kind als hij of zij niet langer contact heeft met de andere ouder. Als dit het geval is, kun je de rechter verzoeken om de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen. De wet zelf benoemt vier situaties waarin de rechter het recht op omgang kan ontzeggen:

• De omgang levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

• De ouder is kennelijk niet in staat of ongeschikt tot omgang.

• Het kind van twaalf jaar of ouder maakt zelf ernstige bezwaren.

• De omgang is in strijd met andere zwaarwegende belangen.


Hulp bij het omgangsrecht

Als het jullie niet lukt om goede afspraken te maken over een omgangsregeling, zullen jullie naar de rechter moeten. Realiseer je dan dat kinderen van twaalf jaar of ouder gehoord zullen worden door de rechtbank. De rechter wil namelijk weten hoe het kind denkt over de omgangsregeling vóór er een afspraak opgelegd wordt. Dit verhoor kan voor je kind een zeer nare ervaring zijn. Probeer er daarom altijd eerst samen uit te komen zonder rechter. Een mediator kan jullie hierbij helpen. Voor jullie kinderen zijn goede afspraken over het omgangsrecht belangrijk. Zorg ervoor dat jullie met de hulp van een advocaat, mediator of notaris afspraken maken, als jullie er zelf niet uitkomen.


Omgangsrecht?.

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Omgangsregeling kinderen? # Kinderen