Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit!

Kinder- en partneralimentatie

Partneralimentatie.

A. Inleiding.

Het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie is voor de ex-partners vaak een moeizaam traject. Dit heeft enerzijds te maken met de tegengestelde belangen die de ex-partners hierin hebben, anderzijds is de wetgeving rond de partneralimentatie moeilijk en uitgebreid.


Scheidingen-Rotterdam.nl geeft u de algemene regels voor het recht op en de berekening van de hoogte van de partneralimentatie. Bij de uitleg wordt het Tremarapport van 2006 gevolgd. Het Tremarapport geeft de richtlijnen voor een eenvormige en praktische invulling van de berekening van de alimentatie. Op deze site worden de algemene regels over de berekening van de partneralimentatie weergegeven. Informatie rond de berekening van de kinderalimentatie kunt u vinden op de pagina kinderalimentatie.


Het is niet mogelijk om op alle jurisprudentie (uitzonderingen op de regels vastgesteld door de rechter) in te gaan. De jurisprudentie komt voort uit bijzondere omstandigheden. Het volledige Tremarapport kunt u vinden op www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl

Veel gestelde vragen

Hoofdonderwerpen

Echtscheiding informatie

B. Wie heeft recht op partneralimentatie

In het algemeen kan gezegd worden dat de minst verdienende alleenstaande partner, met of zonder kinderen, na beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap recht heeft op partneralimentatie.Het recht op partneralimentatie vervalt wanneer de minst verdienende partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenleeft alsof hij/zij gehuwd is. Na het beëindigen van een samenlevingsverband heeft de minst verdienende partner allen recht op partneralimentatie als:

•  in het samenlevingscontract is opgenomen dat bij beëindiging van het samenlevingsverband de minst verdienende partner recht heeft op partneralimentatie; of

• dat de minst verdienende partner op basis van “redelijkheid en billijkheid” een bedrag aan partneralimentatie kan vragen. Voorbeelden van situaties die onder “redelijkheid en billijkheid” zouden kunnen vallen zijn:

1.Eén van de partners heeft zijn/haar baan opgegeven om voor de gezamenlijke kinderen te zorgen.

2.Eén van de partners heeft zijn/haar baan opgegeven om de andere partner de gelegenheid te geven carrière te maken.

3.Eén van de partners moest zijn/haar baan opgegeven wegens ziekte.

Over het algemeen is het voor niet juridisch geschoolde mensen moeilijk aan te geven of er sprake is van een situatie, waarin het begrip “redelijkheid en billijkheid” gebruikt kan worden. Wanneer partners hier samen niet uitkomen, kan er een advocaat of mediator worden ingeschakeld om tot overeenstemming te komen.

C. De behoefte

De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt bepaald aan de hand van de levensstandaard tijdens het huwelijk. Gekeken wordt naar het inkomen en het uitgavenpatroon in de laatste jaren van het huwelijk.

Met name bij de hogere inkomensgroepen is het niet eenvoudig om vast te stellen wat de behoefte is van de alimentatiegerechtigde (degene die recht heeft op de partneralimentatie),  omdat er ook niet-financiële factoren een rol kunnen spelen. Volgens de toegepaste rechtspraak (jurisprudentie) kan er bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie niet zo maar uitgegaan worden van een bedrag rond het bestaansminimum.

Het eigen inkomen uit werk en/of vermogen van de alimentatiegerechtigde vermindert de behoefte.

Bij het merendeel van de echtscheidingen is het zo dat de ex-partner maar voor een deel kan voorzien in het levensonderhoud van de ex-partner. Daarnaast zal de minst verdienende ex-partner werk moeten zoeken of een uitkering dienen aan te vragen. In deze gevallen biedt de draagkrachtberekening dus ook voldoende uitkomst om het bedrag aan partneralimentatie te bepalen.


D. De duur van de partneralimentatie

Het aantal jaren dat er partneralimentatie betaald moet worden, is afgebakend op grond van de wet “Limitering partneralimentatie”. Deze wet zorgt ervoor dat ex-partners in principe niet meer dan maximaal 12 jaar partneralimentatie hoeven te betalen. In de praktijk betekent dit in het algemeen het volgende:

• Na huwelijk of een geregistrreerd partnerschap waaruit kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie in principe maximaal 12 jaar.;

• Bent u korter dan vijf jaar getrouwd geweest of heeft het geregistreerd partnerschap minder dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Let op! De officiële ingangsdatum van de alimentatiebetaling is de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Dit kan in de praktijk betekenen dat er langer dan 12 jaar partneralimentatie betaald wordt.


E. Partneralimentatie en de fiscus

De ontvangen partneralimentatie valt volgens de belastingwetgeving onder inkomsten. Dat betekent dat over het ontvangen bedrag aan partneralimentatie jaarlijks 4,4% aan zorgpremie aan de belastingdienst afgedragen moet worden en afhankelijk van het inkomen een percentage aan inkomstenbelasting.


De betaalde partneralimentatie wordt in mindering gebracht op het fiscaal loon. Op grond daarvan ontstaat een fiscaal voordeel. De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van het percentage dat aan inkomstenbelasting is ingehouden. In de berekening van de hoogte van de partneralimentatie wordt al rekening gehouden met het fiscale voordeel. Met het   fiscale voordeel wordt het alimentatiebedrag verhoogd.

Onderwerpen Alimentatie

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans?

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris.

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept.

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom.

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

# Kinder Alimentatie