Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Onderwerpen

Samenlevingscontract ontbinden

Een samenlevingscontract ontbinden bij het beeindigen van een relatie lijkt eenvoudig. In principe geldt het samenlevingscontract zolang het samenwonen duurt.


Ontbinden van een samenlevingscontract wanneer het onduidelijk is tot wanneer het samenwonen heeft geduurd

Als er tussen u en uw (ex)partner verschil van mening bestaat over wanneer het samenwonen is geëindigd, wordt deze geacht te zijn geëindigd op de dag, waarop één van u bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen geeft de samenleving (en dus het samenlevingscontract) als geëindigd te beschouwen. Zo staat het doorgaans ook in het samenlevingscontract vermeld.

Op zich is een samenlevingscontract dus redelijk snel ontbonden. Maar wat nu als u beiden eigenaar bent van een woning en / of kinderen heeft?


Ontbinden van een samenlevingscontract kan dan toch nog ingewikkeld zijn

In dat geval moet er meer geregeld worden. Denk aan: de verdeling van de gezamenlijke woning en het woongenot. Daarnaast legt de aanwezigheid van minderjarige kinderen dwingende bepalingen op.


Zoals gezegd, in de meeste samenlevingscontracten is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (eenzijdig) wordt opgezegd of door feitelijke beëindiging van de samenleving. Het inschakelen van een notaris is dan ook niet persé vereist.


Afhankelijk van de bepalingen in het samenlevingscontract kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk opgebouwd vermogen of schuldenlast welke bij beëindiging gedeeld moet worden. In sommige contracten is ook bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden.


Ontbinden van een samenlevingscontract leidt soms tot alimentatie

In enkele gevallen kent de rechter, op basis van "redelijkheid en billijkheid" een partneralimentatie toe, ondanks het ontbreken van een wettelijke plicht tot het voldoen van partneralimentatie bij samenwonen.


Veel partners die het samenwonen beëindigen waaruit kinderen geboren zijn of waarin een behoorlijk vermogen is opgebouwd, kiezen ervoor om dit samenlevingsverband te beëindigen door gemaakte afspraken bij de notaris vast te leggen in een bindend convenant.


Sinds maart 2009 zijn samenwoners die gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij beëindiging van het samenwonen en dus het ontbinden van het samenlevingscontract. Ook dat kan in samenspan met de notaris worden opgesteld.


Ontbinden samenlevingscontract? Hoe zit het met uw testament?

Indien u indertijd ook testamenten heeft laten opstellen is het verstandig deze nog eens te laten bekijken door de notaris. En mocht u nog geen testamenten hebben maar wel minderjarige kinderen? Dan raden wij altijd aan om een testament te laten opstellen. Anders blijft u namelijk onherroepelijk verbonden met uw ex-partner!

Samenlevingscontract beeindigen?

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Ondernemer en scheiden #