Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Vermogen en schulden

Schulden en leningen

Bij een scheiding moeten ook de schulden en leningen verdeeld worden. Een hypothecaire lening wordt afgelost door de verkoop van het huis of wordt overgenomen door degene die blijft wonen in de echtelijke woning. Maar hoe zit het met andere schulden? Hoe ga je die verdelen? In de meeste gevallen komt het erop neer, dat degene met het hoogste inkomen de leningen of schulden gaat afbetalen.


Hoofdelijk aansprakelijk

Toch ben je als echtpaar wel hoofdelijk aansprakelijk wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Deze aansprakelijkheid geldt sowieso wanneer het bijvoorbeeld gaat om een lopend krediet of een persoonlijke lening. Maar stel dat je ex een auto op afbetaling heeft gekocht, dan kan de schuldeiser jullie er toch allebei op aanspreken.


Gemeenschap van goederen

Bij een scheiding moeten de gemeenschappelijke schulden verdeeld worden. Wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, worden de schulden gedeeld, ieder krijgt de helft. Zelfs schulden, die één van jullie beiden is aangegaan voor het huwelijk, zijn voor jullie allebei.


Vanaf 1 januari 2012 is de Wet aanpassing gemeenschap van goederen van kracht, lees de belangrijkste wijzigingen!


Huwelijkse voorwaarden

Mocht je nu op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, dan is de verdeling zoals deze is vastgelegd in de akte. Ook kan in de huwelijkse voorwaarden vastgelegd zijn, dat jullie een schuld op beider naam zijn aangegaan. Stel nu dat een van beiden de schuld overneemt bij een scheiding, dan moet hiervoor toestemming gevraagd worden aan de schuldeiser.


Andere verdeling

Je kunt afwijken van bovenstaande verdelingen, maar dan moet je wel toestemming hebben van de rechter. De rechter kan bijvoorbeeld toestemming geven voor een schuldenverdeling, die jij en je ex samen hebben gemaakt. Hij kan ook kiezen voor een andere verdeling bij schulden, die specifiek door jou of je ex-partner zijn gemaakt of bij schulden die gemaakt zijn terwijl jullie al uit elkaar waren. Schuldeisers zijn overigens niet gebonden aan deze uitspraak, voor hen blijf je hoofdelijk aansprakelijk.


Voorlopige voorziening

Alle schulden moeten verdeeld worden. Schulden die zijn aangegaan tijdens het huwelijk en de schulden die gemaakt zijn voor het huwelijk. De hoogte van de schuld wordt bepaald op de dag van de ontbinding van het huwelijk. Om te voorkomen dat je ook nog opdraait voor toekomstige schulden, kun je via een advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over de boedelverdeling.


Echtscheidingsconvenant

Het is verstandig afspraken over de verdeling van de schulden vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. In eerste instantie gelden de afspraken alleen tussen jullie beiden. Een schuldeiser moet toestemming geven voor de overname van de schuld door één van de partijen. Gaat hij akkoord, dan is de andere partij ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid en kan niet meer aangesproken worden om de gehele schuld te betalen.

Schulden, schulden en leningen verdelen?

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Eigen bedrijf, wat speelt er nog meer mee? # Vermogen