Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Scheidingsprocedure

Wanneer is de scheiding definitief?

De procedure is geëindigd als de beschikking van de rechter onherroepelijk is geworden. De beschikking wordt onherroepelijk als de termijn van hoger beroep ongebruikt is verstreken of als u en uw partner ieder een verklaring ondertekenen waarin u uitdrukkelijk afziet van hoger beroep. Deze verklaring wordt akte van berusting genoemd.

Als de beschikking van de rechter onherroepelijk is geworden, dan is de beschikking definitief geworden.


Wanneer is de scheiding effectief?

Nadat de beschikking definitief is geworden, moet de scheiding nog effectief gemaakt worden. De beschikking moet in alle gevallen binnen zes maanden worden ingeschreven nadat de beschikking definitief is geworden. Als de beschikking niet binnen deze zes maanden wordt ingeschreven, dan verliest de beschikking haar rechtskracht en blijft u dus gehuwd. Uw advocaat zal het door u en eventueel uw partner ondertekende verzoek tot inschrijving samen met de beschikking van de rechter zenden aan de juiste ambtenaar. Deze ambtenaar zal de beschikking inschrijven en uw advocaat een bewijs van inschrijving toesturen. Uw advocaat zal u vervolgens een kopie van het bewijs van inschrijving doen toekomen.

De dag waarop de beschikking volgens het bewijs van inschrijving is ingeschreven, is de dag dat u bent gescheiden of uw huwelijk is ontbonden.


Waar wordt de echtscheidingsbeschikking of ontbindingsbeschikking van het huwelijk na scheiding van tafel en bed ingeschreven?

De beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Als u in het buitenland bent gehuwd en u bent in Nederland gescheiden, dan wordt de beschikking ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.


Waar wordt de beschikking tot scheiding van tafel en bed ingeschreven?

De beschikking moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister dat wordt bijgehouden door de griffie van de rechtbank. De beschikking wordt niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. U bent immers nog gehuwd.


Wanneer is de echtscheiding definitief?.

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden? # Scheidingsprocedure