Scheidingen-Rotterdam.nl

Informatie en advies over echtscheidingen  voor Rotterdam en omstreken
Home Home | Divorce in Rotterdam

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator Rotterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Scheidingsprocedure

De procedure voor scheiding bij de rechtbank

Een echtscheiding betekent de ontbinding van een huwelijk. In Nederland kan een huwelijk alleen door de rechter ontbonden worden. Dat lijkt een zwaar proces, maar als jullie onderling geen geschillen (meer) hebben, is de scheidingsprocedure helemaal niet ingewikkeld. Dan kan je namelijk scheiden op gemeenschappelijk (of: gezamenlijk) verzoek, en wordt de hele procedure bij de rechtbank voor je geregeld door een (advocaat-) scheidingsmediator of een echtscheidingsnotaris.

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Tegenwoordig wordt echtscheiding in meer dan de helft van de gevallen met een  gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter aangevraagd. Er zijn dan geen verdere handelingen meer nodig. Het indienen van een gezamenlijk verzoek kan echter alleen als de beide partijen het helemaal eens zijn geworden over alle regelingen na de scheiding. De afspraken kunnen zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant bij een notaris, een advocaat of een mediator, eventueel na een (geslaagde) mediation.

Minderjarige kinderen en scheiding

Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar behoren wel door de rechtbank te worden opgeroepen, maar zij zijn natuurlijk niet verplicht om te komen. Een andere mogelijkheid is dat zij hun mening in een briefje neerleggen. Vervolgens spreekt de rechtbank de echtscheiding uit.

Het echtscheidingsverzoekschrift

Het verzoekschrift aan de rechtbank om op gezamenlijk verzoek echtscheiding uit te spreken moet worden ingediend door een advocaat. Als je bij een advocaat of scheidingsmediator bent voor het maken en vastleggen van jullie afspraken in een convenant, kan hij dat zelf doen. Ook een echtscheidingsnotaris kan de scheidingsprocedure voor je regelen. Zij werken samen met advocaten die het verzoekschrift indienen tegen een acceptabel tarief.

Echtscheidingsvonnis

Na het uitspreken van de echtscheiding moet het echtscheidingsvonnis worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat wordt voor je geregeld. In geval van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding kan de duur van de echtscheidingsprocedure zelf beperkt blijven tot 4 tot 10 weken, afhankelijk van de drukte bij de rechtbank.

Bij de rechtbank met ieder een eigen advocaat

Als je het niet met elkaar eens kan worden over de regelingen na de scheiding, bijvoorbeeld hoeveel alimentatie er betaald moet worden, is  daar een beslissing van de rechter voor nodig. Dan moet voor de scheiding de gewone rechtbankprocedure, dus niet op gezamenlijk verzoek, worden gevolgd.

• De partij die de echtscheiding aanhangig wil maken, schakelt een advocaat in om voor hem of haar op te treden.

• De advocaat dient bij de rechtbank een verzoekschrift in, waarin de echtscheiding wordt gevraagd, en eventueel ook nevenvoorzieningen zoals alimentatie en omgangsregeling met de kinderen.

• De rechtbank geeft gelegenheid aan de ander om schriftelijk te reageren op het verzoek. Daarvoor moet hij/zij dan ook een advocaat inschakelen.

• De rechtbank stelt eventuele minderjarige kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid om hun zegje te doen (mondeling of met een briefje)

• Als een verweerschrift is ontvangen houdt de rechtbank een zitting, tenzij er geen geschilpunten blijken te zijn.

• Na de zitting geeft de rechtbank een beschikking waarin de echtscheiding wordt uitgesproken, zo nodig met nevenvoorzieningen.

• De advocaat van de verzoekende partij stuurt de beschikking naar de gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken. De gemeente schrijft de echtscheidingsbeschikking in in het register van de burgerlijke stand. Dat is het moment waarop het huwelijk juridisch is geëindigd.

De totale duur van deze procedure kan enkele maanden tot een jaar duren, afhankelijk van het aantal geschilpunten waarop moet worden beslist, de ingewikkeldheid en de drukte bij de rechtbank.

Wat houdt een rechtbankprocedure in bij een echtscheiding?

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Stel uw vraag Wanneer is de echtscheiding definitief? # Scheidingsprocedure